Проекти


Незастроени имоти Баретите, София

 • Местоположение:  ул. „Патриарх Герман“, която свърза Околовръстен път София и бул. “Цариградско шосе”. Отредено е за жилищно застрояване. От другата страна на улицата е предвиден градски парк.
 • Показатели:  зона Жм; Плътност – 40%; Кинт=1,3; Озеленяване – 40%; Mаx. височина – 10 m.

Незастроен имот, Перник

 • Местоположение:  Местност “Караманица”. Има съгласувана с Агенция ”Пътна инфраструктура” пътна връзка вход-изход. Теренът е подходящ за крайпътна търговия (хранене, бензиностанция, логистика, производство).
 • Площ на терена:  10 315 sq. m.
 • Статут:  уреголиран поземлен имот
 • Показатели: зона Смф; Плътност– 80%; Кинт=2,5; Озеленяване – 20%; Височина – без ограничение.

Незастроен имот, Варна

 • Местоположение: на стария път София – Варна, на 300 м. от летището и в близост до бъдещия пристанищен терминал.
 • Площ на терена: 92 433 sq.m.
 • Статут: regulated land plot
 • Показатели: зона Пч; Плътност – 60%; Кинт=2,5; Озеленяване – 30%; височина – без ограничение

Незастроени имоти, Горни Лозен, София

 • Описание: Нерегулирана територия под Горни Лозен, предвиден според Общия градоустройствен план на гр. София за жилищно застрояване. Разполагаме с различни по големина имоти (между 2 и 15 дка) в непосредствена близост един до друг.

Незастроен имот, Кюстендил

 • Местоположение:  Mестност “Стубело”, на входа на града от посока София
 • Площ:  21 823 кв. м. с възможност да се увеличи до 34 363 кв. м.
 • Статут: земеделска земя
 • Показатели: зона Сфм; Плътност– 50%; Кинт =1,5; Озеленяване– 10%; Max. височина – 15 m.